PRODAVAČ/ICA

Office Shoes

 • Kotor
 • Privremeni
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
 • Konkurišite lako
Prijave slati na e-mail adresu : posao@officeshoes.me

Naziv zanimanja

SSS-III

Broj prijave

200952300850

Broj izvršilaca

1

Vještine

Poznavanje engleskog jezikaPoznavanje rada na računaru

Zanimanja

SSS-IIISŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

020-221-184

Email

posao@officeshoes.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Office Shoes

Slični poslovi

 • PRODAVAČ/ICA

  Office Shoes

  • Kotor
  Prijave slati na e-mail adresu : posao@officeshoes.me Naziv zanimanja Prodavac (III SSS i KV) Broj prijave 200952301050 Broj izvršilaca 1 Vještine Poznavanje rada n…
  • Pre 20 dana
  • Konkurišite lako
 • Prodavac (Idea Kotor)

  • Kotor
  Idea, jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u zemlji, zbog širenja maloprodajne mreže i otvaranja novih objekata, raspisuje oglas za radno mjesto: PRODAVAC (ž/m) Lokacija: Kotor…
  • Pre 13 dana
 • PRODAVAČ/ICA

  Office Shoes

  • Kotor
  Prijave slati na e-mail adresu : posao@officeshoes.me Naziv zanimanja Prodavac (III SSS i KV) Broj prijave 200952300988 Broj izvršilaca 1 Vještine Poznavanje rada n…
  • Pre 1 mesec
  • Konkurišite lako