SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA GRAĐEVINARSTVO

Opstina Zabljak

 • Žabljak
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Priložiti dokumentaciju iz člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja pravni, građevinski ili arhitektonski fakultet. Radno iskustvo od tri godine. Položen stručni ispit za rad u državnim organima. Oglas traje 15 dana. Svi kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti usluvi. Prijave za oglas se predaju na pisarnici opštine Žabljak - stara zgrada kancelarija br.10.

Naziv zanimanja

Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)

Broj prijave

200522300064

Broj izvršilaca

1

Vještine

Položen stručni ispit

Zanimanja

Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)Diplomirani inženjer građevinarstva (VII/1 SSS)Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

052/361-271

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Opstina Zabljak

Slični poslovi

 • SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA URBANIZAM

  Opstina Zabljak

  • Žabljak
  Priložiti dokumentaciju iz člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.VSS - VII-1 nivo kvalifikacije (240 CSPK-a) građevinski ili arhitektonski fakultet. Radno iskust…
  • Pre 2 meseca
 • SAVJETNIK/CA III ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

  Opstina Zabljak

  • Žabljak
  Priložiti dokumentaciju iz člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja. Radno iskustvo od najmanje jedne godine. Položen st…
  • Pre 2 meseca