POMOĆNI/A KUVAR/ICA

NEVENMONT DOO

 • Herceg Novi
 • Stalan
 • Puno radno vreme
 • Pre 2 meseca
Potrebno radno iskustvo (6 mjeseci).

Naziv zanimanja

Kuvar jednostavnih jela

Broj prijave

201922302057

Broj izvršilaca

1

Vještine

Poznavanje engleskog jezikaNjemački - početni nivo

Zanimanja

Kuvar jednostavnih jela

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

067/015-308

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:
 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti
Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

NEVENMONT DOO

Slični poslovi

 • KUVAR/ICA

  MLADOST JU DJECJI DOM

  • Herceg Novi
  JU DJEČJI DOM "MLADOST“ BIJELA, raspisuje oglas za radno mjesto: KUVAR/ICA, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, do 12 mjeseci, probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Uslovi: -Sre…
  • Pre 1 mesec
 • KUVAR/ICA

  NEVENMONT DOO

  • Herceg Novi
  Sa radnim iskustvom (6 mjeseci). Naziv zanimanja Kuvar jednostavnih jela Broj prijave 201922302056 Broj izvršilaca 1 Vještine Poznavanje engleskog jezikaNjemački - …
  • Pre 2 meseca
 • Kuvar (m/ž)

  • Herceg Novi
  Stručno usavršavanje i kvalitetno pripremanje jela, gotovih, polugotovih, čorba, umaka i ostalih proizvoda tople kuhunje, serviranje i aranžiranje jela; Održavanje inventara na od…
  • Pre 5 dana
  • Konkurišite lako